Интериорни проекти на жилища

План Настилки

План Настилки е чертеж с легенда, който се разработва за всяко помещение от интериорния проект. В плана се покзват настилките и первазите, които ще бъдат изпълнени, като за всяко помещение се описват подробно:

  • местоположение в пална на помещението;
  • вид на настилката;
  • матриал на настилката;
  • размери на единичен елемент от нея;
  • цвят и/или текстура;
  • марка и модел - при желание на клиента;
  • начална точка на полагането на настилката;
  • препоръки за полагане.

Важно !!!

При използване на различни настилки в едно помещение се маркира и оразмерява, кой вид настилка до къде се изпълнява.

 Всички количества от настилките се включват в подробна количчествената сметка към интериорния проект.

 

 

 

План Настилки