Интериорни проекти на жилища

План Контакти

В план Контакти се показва проектно предложение на следните елементи :

  • електрически контакти;
  • розетки на кутии на интернет;
  • розетки на кутии телевизия;
  • розетки на кутии телефония.

За всеки елемент от проекта се показват:

  • вид на контакт - единичен, двоен и четворен;
  • вид на розетката - телевизия, телефония, интернет;
  • позиция на елемента в плана помещението;
  • височина на поставяне спрямо пода.